میکسر مواد شوینده

خط تولید مواد شوینده

/detergent-production-line

شرکت کاراندیش صنعت شیمی فعال در زمینه تامین انواع قطعات و تجهیزات و زیر ساخت های مورد نیاز بر اساس دانش و تکنولوژی روز مهندسین شیمی ایران در صنعت شوینده است.