فرمول مایع لباسشویی افغانستان

فرمول مایع لباسشویی

/laundry-liquid-formulation

شرکت مهندسی کار اندیش صنعت شیمی ارائه دهنده انواع مختلف فرمولاسیون مایع لباسشویی به همراه تامین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز جهت تولید انواع مختلف مایع رختشویی می باشد.