فرمول حلال 402

فرمول حلال های ویژه

/solvent-formulations

شرکت مهندسی کار اندیش صنعت شیمی ارائه دهنده فرمولاسیون حلال ویژه به همراه تامین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز جهت ساخت و تولید انواع حلال ویژه با جدیدترین دانش و متدهای روز و قابل رقابت با بهترین برندها می باشد.


فرمول بی رنگ کردن نفت

/oil-discolor-formulation-2

شرکت مهندسی کار اندیش صنعت شیمی ارائه دهنده فرمولاسیون بیرنگ کردن نفت به همراه تامین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز جهت ساخت و تولید انواع نفت بدون رنگ با جدیدترین دانش و متدهای روز وقابل رقابت با بهترین برندها می باشد.