خط تولید شامپو کراتینه

فرمول شامپو کراتینه

/%D9%81%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%84-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%86%D9%87

شرکت مهندسی کار اندیش صنعت شیمی ارائه دهنده انواع مختلف فرمولاسیون شامپو کراتینه به همراه تامین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولید می باشد.