بایگانی نوشته‌ها


فرمول کرم دور چشم

فرمول کرم دور چشم

شرکت مهندسی کار اندیش صنعت شیمی ارائه دهنده انواع مختلف فرمولاسیون کرم دور چشم به همراه تامین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز جهت ساخت و تولید انواع کرم دور چشم با جدیدترین دانش و متدهای روز و قابل رقابت با بهترین برندها می باشد.

فرمول اسپری دو فاز مو

فرمول اسپری دو فاز مو

شرکت مهندسی کار اندیش صنعت شیمی ارائه دهنده انواع مختلف فرمولاسیون اسپری دو فاز مو به همراه تامین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز جهت ساخت و تولید انواع اسپری دو فاز مو با جدیدترین دانش و متدهای روز و قابل رقابت با بهترین برندها می باشد.

فرمول دهانشویه

فرمول دهانشویه

شرکت مهندسی کار اندیش صنعت شیمی ارائه دهنده انواع مختلف دهانشویه به همراه تامین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز جهت ساخت و تولید انواع دهانشویه با جدیدترین دانش و متدهای روز و قابل رقابت با بهترین برندها می باشد.

فرمول شامپو فری سولفات

فرمول شامپو فری سولفات

شرکت مهندسی کار اندیش صنعت شیمی ارائه دهنده فرمولاسیون شامپو فری سولفات به  همراه تامین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز جهت ساخت و تولید انواع شامپو فری سولفات با جدیدترین دانش و متدهای روز وقابل رقابت با بهترین برندها می باشد.

فرمول ژل ابرو

فرمول ژل ابرو

شرکت مهندسی کار اندیش صنعت شیمی ارائه دهنده انواع مختلف فرمولاسیون ژل ابرو به همراه تامین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز جهت ساخت و تولید انواع ژل ابرو با جدیدترین دانش و متدهای روز و قابل رقابت با بهترین برندها می باشد.

فرمول پودر دکلره

فرمول پودر دکلره

شرکت مهندسی کار اندیش صنعت شیمی ارائه دهنده انواع مختلف فرمولاسیون پودر دکلره به همراه تامین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز جهت ساخت و تولید انواع پودر دکلره با جدیدترین دانش و متدهای روز و قابل رقابت با بهترین برندها می باشد.

فرمول ماسک مو

فرمول ماسک مو

شرکت مهندسی کار اندیش صنعت شیمی ارائه دهنده انواع مختلف فرمولاسیون ماسک مو به همراه تامین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز جهت ساخت و تولید انواع ماسک مو با جدیدترین دانش و متدهای روز و قابل رقابت با بهترین برندها می باشد.