بایگانی نوشته‌ها


فرمول ژل ضد عفونی کننده دست

فرمول ژل ضد عفونی کننده دست

شرکت مهندسی کار اندیش صنعت شیمی ارائه دهنده فرمولاسیون ژل ضد عفونی کننده دست به همراه تامین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز جهت ساخت و تولید انواع  ژل ضد عفونی کننده دست با جدیدترین دانش و متدهای روز وقابل رقابت با بهترین برندها می باشد.

فرمول بی بو کردن گازوئیل

فرمول بی بو کردن گازوئیل

شرکت مهندسی کار اندیش صنعت شیمی ارائه دهنده فرمولاسیون بی بو کردن گازوئیل به همراه تامین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز جهت ساخت و تولید انواع گازوئیل بدون بو با جدیدترین دانش و متدهای روز وقابل رقابت با بهترین برندها می باشد.

تینر وایت اسپریت

تینر وایت اسپریت

شرکت مهندسی کار اندیش صنعت شیمی ارائه دهنده فرمولاسیون تینر وایت اسپریت به همراه تامین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز جهت ساخت و تولید انواع تینر وایت اسپریت با جدیدترین دانش و متدهای روز وقابل رقابت با بهترین برندها می باشد.