مواد اولیه

شرکت کاراندیش صنعت شیمی  ارائه دهنده و تامین کننده انواع مواد اولیه شیمیایی جهت تولید محصولات مختلف با بالاترین درجه کیفیت  از حجم آزمایشگاهی تا حجم بالا جهت تولید کارخانه ای میباشد.