فرمولاسیون آرایشی و بهداشتی


فرمول کرم دور چشم

فرمول کرم دور چشم

شرکت مهندسی کار اندیش صنعت شیمی ارائه دهنده انواع مختلف فرمولاسیون کرم دور چشم به همراه تامین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز جهت ساخت و تولید انواع کرم دور چشم با جدیدترین دانش و متدهای روز و قابل رقابت با بهترین برندها می باشد.
فرمول اسپری دو فاز مو

فرمول اسپری دو فاز مو

شرکت مهندسی کار اندیش صنعت شیمی ارائه دهنده انواع مختلف فرمولاسیون اسپری دو فاز مو به همراه تامین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز جهت ساخت و تولید انواع اسپری دو فاز مو با جدیدترین دانش و متدهای روز و قابل رقابت با بهترین برندها می باشد.
فرمول دهانشویه

فرمول دهانشویه

شرکت مهندسی کار اندیش صنعت شیمی ارائه دهنده انواع مختلف دهانشویه به همراه تامین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز جهت ساخت و تولید انواع دهانشویه با جدیدترین دانش و متدهای روز و قابل رقابت با بهترین برندها می باشد.
فرمول ژل ابرو

فرمول ژل ابرو

شرکت مهندسی کار اندیش صنعت شیمی ارائه دهنده انواع مختلف فرمولاسیون ژل ابرو به همراه تامین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز جهت ساخت و تولید انواع ژل ابرو با جدیدترین دانش و متدهای روز و قابل رقابت با بهترین برندها می باشد.
فرمول پودر دکلره

فرمول پودر دکلره

شرکت مهندسی کار اندیش صنعت شیمی ارائه دهنده انواع مختلف  فرمولاسیون پودر دکلره به همراه تامین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز جهت ساخت و تولید انواع  پودر دکلره با جدیدترین دانش و متدهای روز و قابل رقابت با بهترین برندها می باشد.
فرمول ماسک مو

فرمول ماسک مو

شرکت مهندسی کار اندیش صنعت شیمی ارائه دهنده انواع مختلف فرمولاسیون ماسک مو به همراه تامین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز جهت ساخت و تولید انواع ماسک مو با جدیدترین دانش و متدهای روز و قابل رقابت با بهترین برندها می باشد.
فرمول کانسیلر دور چشم

فرمول کانسیلر دور چشم

شرکت مهندسی کار اندیش صنعت شیمی ارائه دهنده انواع مختلف فرمولاسیون کانسیلر دور چشم به همراه تامین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز جهت ساخت و تولید انواع کانسیلر دور چشم با جدیدترین دانش و متدهای روز و قابل رقابت با بهترین برندها می باشد.
فرمول کرم ضد آفتاب

فرمول کرم ضد آفتاب

شرکت مهندسی کار اندیش صنعت شیمی ارائه دهنده انواع مختلف فرمولاسیون کرم ضد آفتاب به همراه تامین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز جهت ساخت و تولید انواع کرم ضد آفتاب با جدیدترین دانش و متدهای روز و قابل رقابت با بهترین برندها می باشد.
فرمول کرم ضد لک

فرمول کرم ضد لک

شرکت مهندسی کار اندیش صنعت شیمی ارائه دهنده فرمولاسیون کرم ضد لک به همراه تامین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز جهت ساخت و تولید انواع کرم ضد لک با جدیدترین دانش و متدهای روز وقابل رقابت با بهترین برندها می باشد.
فرمول لوسیون زنانه و مردانه

فرمول لوسیون زنانه و مردانه

شرکت مهندسی کار اندیش صنعت شیمی ارائه دهنده انواع مختلف لوسیون بدن زنانه و مردانه به همراه تامین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز جهت ساخت و تولید انواع لوسیون بدن زنانه و مردانه با جدیدترین دانش و متدهای روز و قابل رقابت با بهترین برندها می باشد.