دستگاه دوخت دستمال کاغذی اقتصادی

بعد از پر شدن لفاف های دستمال کاغذی اقتصادی توسط دستگاه پرکن دستمال کاغذی اقتصادی اکنون توسط دستگاه دوخت دستمال کاغذی اقتصادی لفاف ها دوخت و پلمپ میشوند.

بسته به نوع و سرعت عمل مورد نیاز برای بسته بندی پلاستیک های دستمال کاغذی اقتصادی دستگاه ساخته و ارائه میشود. معمولا در هنگام دوخت لفاف های دستمال کاغذی یا یک طرف باز یا دو طرف باز هستند.

برق مصرفی مورد نیاز برای این دستگاه ها معمولا تک فاز است و بسته به نوع آن قادر به دوخت حدود 4000 الی 8000 بسته لفاف دستمال کاغذی اقتصادی در هر شیفت کاری است.