دستگاه تولید آب دیونیزه

آب دیونیزه چیست؟

حذف  یون ها از آب را دیونیزه کردن می گویند که این کار معمولا بوسیله رزین  انجام می گیرد، در فرآیند رزین یون ها از آب جداسازی شده و آب بدون یون  بدست می‌آید که از آن با نام (آب دمین یا دیونیزه) یاد می‌کنند.

در  واقع آبی است که در آن یون های نمکی و معدنی مانند سدیم، کلرید، بی کربنات  و سولفات از آن جداسازی شده باشند تا در تاسیسات، بویلرها و پکیج ها ایجاد  خورندگی، گرفتگی و تشکیل رسوب نکند.

دستگاه آب دیونیزه

دستگاه آب دیونیزه

دستگاه  آب دیونیزه معمولا به دو صورت صنعتی و نیمه صنعتی در بازار موجود می باشد  که بستگی به ظرفیت تولید معمولا دستگاه های تولید نیمه صنعتی آب دیونیزه  برای ظرفیت تولید حدود تا 1 تن در روز کاربرد دارد و برای تولید حجم های  بالاتر مواد شوینده معمولا از دستگاه های آب دیونیزه صنعتی 3 یا 5 یا 10  متر مکعبی یا بالاتر در خط تولید مواد شوینده برای ذخیره آب مورد نیاز  تولید مواد شوینده استفاده می شود.